Kontakt

KONTAKT

Kontakt sa Institutom za prirodnu medicinu možete uspostaviti:
– Putem e-maila:
cps.kontakt@hotmail.com

– Putem telefona:
Srbija: 062-162-2241
U.S.A.: +1-760-302-2066

O NAMA

Ovaj vebsajt predstavlja deo prezentacija Instituta za prirodnu medicinu.
Institut za prirodnu medicinu (IPM) je deo The Center for Natural Studies (CNS) sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Naša namera je da obezbedimo obrazovanje i druge usluge koje su u skladu sa uspostavljenim prirodnim zakonima zdravlja. Verujemo da će ponuđeni program omogućiti zainteresovanim osobama da se upoznaju i ovladaju principima i tehnikama koji podstiču razvoj kompletnog ljudskog bića – tela, uma i duha. Naš plan je da stvorimo stalno rastuću mrežu zdravstvenih radnika i saradnika koji će obezbediti najbolje moguće obrazovanje zainteresovanim osobama.

The Center for Natural Studies je osnovan 2004. godine u Sakramentu, Kalifornija, SAD, a krajem 2008. započeta je realizacija otvaranja IPM-a. Kako je na početku 21. veka došlo do eksplozije interesovanja za prirodne metode lečenja, tako je osnivanje IPM-a nastalo kao odgovor na to veliko interesovanje.
Odabrani su kvalitetni edukacioni materijali i metode, u saradnji sa najboljim svetskim stručnjacima iz oblasti medicine, a sve sa ciljem kvalitetnog izlaska u susret potrebama naših studenata i zainteresovanih osoba. CNS, sa svojim predstavništvima u skoro svim državama bivše Jugoslavije, postao je jedna od vodećih institucija na prostorima Balkana u promociji zdravlja i kvalitetnog načina života. Na desetine knjiga i video materijala najboljih svetskih stručnjaka iz medicine objavljeno je na našem jeziku, a spisak kvalitetnih izdanja se stalno nadopunjuje u skladu sa novim otkrićima iz oblasti medicine.

U skladu sa tehnološkim napretkom koje prati savremeno doba, naši napori su usmereni na proširivanju metoda za što kvalitetnije obrazovanje i omogućavanje pristupa najvažnijim informacijama iz domena vezanim za medicinu. Naša posvećenost umetnosti zdravog življenja i prirodnog izlečenja čini nas osposobljenim da spremno izađemo u susret najvišim izazovima koje pred nas postavlja savremeno bavljenje medicinom na polju edukacije i pružanja usluga.

www.institutpm.com